Villkor

  • Vid bokning intygar ni att de personuppgifter ni lämnat är korrekta och att varje förare innehar giltigt skoterförarbevis eller körkort med ”första utfärdande”-datum innan 1 januari 2000, se bild nedan. Skulle några uppgifter inte stämma förbehåller vi oss rätten att avbryta er bokning och ej lämna ut några skotrar. Mer om avbokningar längre ned på sidan.
Exempelkörkort. Är datumet i den röda markeringen tidigare än 01.01.00 får du köra skoter med ditt körkort
  • Vid utlämningen av skoter/skotrar kommer ni få visa förarbevis och signera ett fysiskt hyreskontrakt. Här kan ni läsa det.

 

  • Skotern/skotrarna ska lämnas åter på angiven tid. Vid försening debiterar vi 500 kr per timme och skoter.

 

  • Vi hyr bara ut skotrar under perioden då skoterlederna hålls öppna. Skulle snöläget försämras och lederna stängas innan er hyrperiod börjat meddelar vi er om detta och gör självklart en full återbetalning.

 

  • Skotern skall framföras på skoterled eller anvisat friåkningsområde. Skotern ska framföras på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att fara för person inte föreligger. Vid körning på sådant sätt att ledvärd, polis eller annan auktoritet återkallar ledkort för skoter/skotrar debiterar vi er för kostnaden av nytt ledkort.

 

  • All körning sker på egen risk. Både förare och eventuell passagerare måste bära hjälm, mer om det kan ni läsa här. Målsman ansvarar för minderåriga.

Hur vi hanterar personuppgifter kan ni läsa i vår integritetspolicy.

Avbokningar

Detta gäller vid avbokningar:

Ni bokar av

Vid avbokning minst 72 timmar innan hyrperiodens början återbetalas 100 %. Avbokningar gjorda mellan 72 och 24 timmar innan ersätts med 80 %. Avbokningar mindre än 24 timmar innan ersätts med 50 %.

Avbokning görs genom att kontakta oss via telefon, 070 270 32 46 (Daniel).

Vi bokar av er

Om vi skulle behöva boka av er får ni en återbetalning på 100 % av totalbeloppet. En avbokning kan ske om snöläget försämrats så att skoterleden över Tänndalssjön ej är farbar. Vi kan också boka av om vi p.g.a. haveri ej har tillräckligt många skotrar.

Undantag från full återbetalning kan göras om avbokningen är på grund av följande:

Felaktiga personuppgifter: Om det visar sig att de personuppgifter ni lämnat inte stämmer, och att de korrekta uppgifterna av någon anledning innebär att vi ej kan lämna ut skoter/skotrar, görs i regel ingen återbetalning.

Vi försöker i största möjliga utsträckning vara behjälpliga när ett fel har inträffat av misstag.